Son zamanlarda eğitimde kontenjanların artırılacağına ilişkin haberler yeralıyor. Bu yazıda eğitimde kontenjanların artırılması yaklaşımını farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağım …

Anaokulundan başlayarak doktora sürecinin sonuna kadar gidebilen bir eğitim sistemimiz bulunuyor. Tabii ki eğitimin sonu yoktur ve zorunlu eğitimin sonrasındaki ilerleme tercihe bağlıdır ancak bugün eğitim sistemine nasıl bakıyoruz ? Hangi yollara ne için sapıyoruz ? Tercihlerimiz ve/veya imkanlarımız doğrultusunda tırmandığımız eğitim basamakları sonunda bizi ne bekliyor ? Aldığımız eğitim ne kadar yeterli ? (yazının devamı …)

Eğitim insan hayatındaki en önemli hak ve imkandır. Eğitimdir insanı diğer canlılardan ayıran ve insanoğlunu bugünkü koşullara ulaştıran. Küçük yaştan başlayarak verilen eğitim ile yeni ufuklar açılmıştır insanın önüne. Sanatta, teknolojik alanlarda, sosyal konularda, sağlıkta ve yaşam standartlarımızda ulaştığımız nokta eğitimin yaygınlaşması ve meyvelerini vermesi sonucu elde edilmiştir.

Eğitimli insan ile eğitimsiz insan arasında büyük farklar vardır. Eğitimli insan değerlendirme ve sonuca ulaşma konusunda bilgilidir. Önündeki problemi aldığı eğitim sayesinde daha tarafsız değerlendirme imkanına sahiptir. Sahip olduğu deneyim ile olaylara daha geniş açıdan bakabilir. O konuda bilgisi olmayan bir kişinin yakalayamacağı noktaları bulabilir. Tabii bu eğitim kişiye okul çağlarında verilmemişte olabilir, eğitimin yaşı yoktur, eğitimi sınırlandırmak yanlıştır, yaşadıklarından öğrendikleri de kişiye bu kazanımları sağlıyor olabilir. Çok okuyan mı çok gezen mi sorusuna benzer şekilde kişi kendini çeşitli yollarla eğitmeye devam etmiş veya sadece bu yollarla eğitmiş olabilir.

Fakat benim bu yazıda değinmek istediğim konu gözlemlediğim kadarıyla eğitim sistemimiz. Eğitim sistemimiz ve geleceğimiz. (yazının devamı …)